Benaming van de maand: Wenen

Wijnverbouw in een grootstad? Vaak gaat het hierbij om wijngaarden voor de show als toeristen attractie. Maar Wenen is anders. Hier bevinden zich 612 ha wijnbouw terrein die een wezenlijke factor voor de economie zijn, ze vormen een deel van de groenvoorziening in de stad en vormen de grondslag van een hoge kwaliteit. Tijdens de vroege Middeleeuwen groeiden er druiven binnen de stadsmuren tot aan wat tegenwoordig de eerste wijk (erster Bezirk) heet. Tegenwoordig ligt het zwaartepunt van de wijnbouw aan de rand van de stad: de velden aan de Bisamberg ten noorden van de Donau – bewerkt door wijnboeren uit Strebersdorf, Stammersdorf en Jedlersdorf- zijn goed voor de Burgunder rassen.

1
2
3
1

Frisse wind

2

Pannonische, kontinentale en mediterrane  invloeden

3

Bodem reikt van zand over leem tot schelpkalk